Процес оформлення спадкових справ на Кіпрі – це багатоетапна складна процедура. Закони острова дозволяють передачу у спадок будь-яких активів, що знаходяться в країні, навіть якщо власник у ній не проживає. Якщо нерухомість знаходиться за кордоном, вона успадковується за місцевими правовими нормами.

Правонаступність за заповітом

Згідно із законодавством, спадок на Кіпрі можна отримати за заповітом чи законом. У першому випадку майно переходить особам, зазначеним у документі волевиявлення. Заповіт дає можливість призначити виконавця, який звернеться із заявою до районного суду, використовуватиме отримані у суді повноваження на розпорядження майном, розподілятиме активи відповідно до волі покійного.

Особливість спадкового права на Кіпрі – обов’язкова частка заповіту. Спадкодавець не має права віддати 100% активів третім особам, якщо має дружину, дітей, батьків. Доступна частка майна, якою може вільно розпоряджатися спадкодавець, не може перевищувати четвертої частини чистої вартості активів. Правило не поширюється на нерезидентів Кіпру.

Вступ у спадок на Кіпрі за законом

Якщо заповіту немає, успадкування відбувається за законом. Черга включає 4 категорії спадкоємців. До першої належать діти померлого. Якщо їх немає, правонаступниками стають наддалекі родичі відповідно до ступеня спорідненості. Адвокати рекомендують складати заповіт, оскільки, якщо його немає, чоловік (дружина) автоматично не успадковує майно, яке представляє для них інтерес. При розділі часто виникають конфлікти, які негативно відбиваються на родинних відносинах.

Для початку процедури необхідно звернутися до адвоката, який встановить факт наявності заповіту, вибере застосовне право за відсутності документа, встановить місце проживання покійного на момент смерті, розпочне процесуальні дії.

Податок на спадщину

За кіпрським законодавством рухоме, нерухоме майно, передане у спадок, не оподатковується. Це справедливо для спадкодавців, які мають на Кіпрі доміцилії.